HAUFO phối hợp với Samaritan's Purse tổ chức "Gian hàng 0 đồng" tại Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem tiếp