UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu HUFO tập trung triển khai Chỉ thị 38 với 4 nội dung chính

Phóng sự ảnh Xem tiếp