HAUFO tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Phóng sự ảnh Xem tiếp