Hội Hữu nghị Pháp-Việt khẳng định tiếp tục đoàn kết ủng hộ Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp