Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Chile làm việc với Viện Văn hóa Hữu nghị Chile – Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp