Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Brazil: Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương hai nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp