Tăng cường đối ngoại nhân dân, phát triển quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Phóng sự ảnh Xem tiếp