Hội Quốc tế ngữ Việt Nam góp phần thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp