Kỷ niệm Ngày Văn hóa Giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp