Hội thảo về Biển Đông tại Pháp: ASEAN có thể đóng vai trò kết nối

Phóng sự ảnh Xem tiếp