Chuyên gia lên án hành vi ngược đãi ngư dân Việt Nam của tàu Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp