JICA nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam thông qua hợp tác ODA

Phóng sự ảnh Xem tiếp