Tuyên Quang: GNI bàn giao trường học trị giá 9,3 tỷ đồng

Phóng sự ảnh Xem tiếp