Ký kết Quy chế phối hợp và Chương trình hành động năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Cụm 4

Phóng sự ảnh Xem tiếp