Liên hiệp Hữu nghị chung tay đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống đại dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp