Liên hiệp Hữu nghị, UN Women hợp tác thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ

Phóng sự ảnh Xem tiếp