Người Việt tại Campuchia góp sức xây dựng công trình Cầu đường Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem tiếp