Người Việt là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở Nhật Bản

Phóng sự ảnh Xem tiếp