Ông Phạm Mạnh Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Bỉ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phóng sự ảnh Xem tiếp