Chặng đường 65 năm vun đắp hoà bình, hữu nghị của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Pháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp