Tặng 10 suất học bổng cho lưu học sinh Campuchia tại trường Hữu nghị 80

Phóng sự ảnh Xem tiếp