Thái Nguyên (Việt Nam) và Lào mở cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực

Phóng sự ảnh Xem tiếp