Thiêng liêng lễ thượng cờ và khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cô Tô

Phóng sự ảnh Xem tiếp