Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán về vấn đề Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp