Thiết lập mối quan hệ kết nghĩa giữa hai trường học tại Bungari với các trường học tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp