Việt Nam gửi điện thăm hỏi Hoa Kỳ về thiệt hại do siêu bão Ian

Phóng sự ảnh Xem tiếp