Thúc đẩy giao lưu, hợp tác các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp