Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với Philippines

Phóng sự ảnh Xem tiếp