Trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp