Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem tiếp