Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ An-giê-ri

Phóng sự ảnh Xem tiếp