Thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam – Cộng hoà Séc

Phóng sự ảnh Xem tiếp