Trao tặng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng