Đối ngoại nhân dân góp phần quan trọng vào sức mạnh của ngoại giao Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp