Triển lãm tranh, tư liệu lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Algeria

Phóng sự ảnh Xem tiếp