Ủy ban Hòa bình Việt Nam tham dự Hội nghị Thế giới chống Bom A& H tại Nhật Bản

Phóng sự ảnh Xem tiếp