6 tháng đầu năm 2021: viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt hơn 108,3 triệu USD

Phóng sự ảnh Xem tiếp