GCS hỗ trợ 11 gia đình gặp khó khăn tại huyện Gio Linh (Quảng Trị)

Phóng sự ảnh Xem tiếp