LDSC (Mỹ) hỗ trợ vật tư y tế trị giá 16.400 USD cho Phú Thọ

Phóng sự ảnh Xem tiếp