ASEAN-Trung Quốc bàn về Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp