Các nước tham gia Nhóm bạn bè của UNCLOS đề cao luật pháp quốc tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp