Mỹ, Australia đề cao việc bảo đảm trật tự hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp