Bác bỏ nội dung sai sự thật trong báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Ký giả

Phóng sự ảnh Xem tiếp