Các nước cần đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình và an ninh ở Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp