Yêu cầu Trung Quốc rút Tàu Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp