Các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến ở Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp