Đề xuất của Việt Nam là khởi đầu mới cho hòa bình lâu dài ở Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp