Các địa phương Lào hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp