'Việt Nam luôn quan tâm, tin tưởng Cuba sẽ vượt qua các khó khăn''

Phóng sự ảnh Xem tiếp