Nhất trí đẩy mạnh tham vấn, đối thoại và hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ

Phóng sự ảnh Xem tiếp